มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

Renewable Energy

Biomass

Hydro

Wind

Biogas

Solar Farm

Solar Home


โครงการเช่าซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) บริษัท อุบลรักษ์ จำกัด

โครงการเช่าซื้อหลอดไฟ LED บริษัท ไทยแดนนิช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โครงการเช่าซื้อหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Boiler) บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด 

 
  มพส. จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษา “โครงการศึกษาวิเคราะห์การใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมสุโกศล (สยามซิตี้)
  ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย
  มพส. เข้าร่วมการสัมมนาและออกบูธนิทรรศการแสดงผลงาน ESCO Fund ในงาน “Thailand ESCO Fair 2014”   ณ Exhibition Hall 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557
ดูทั้งหมด...
  'ก.พลังงาน' ยืนยันแผน 'PDP2015' ไม่กระทบค่าไฟฟ้าในอนาคต
  เรคกูเลเตอร์กดค่าเอฟทีงวดใหม่เดือนพ.ค. - ส.ค. ลง9.35 สต. ต่อหน่วย
  กกพ.เลื่อนรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จากกลุ่มสหกรณ์ 800 MW
ดูทั้งหมด...
บทคัดย่อคำกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การวางรากฐานพลังงานไทยเพื่ออนาคต”
บทคัดย่อคำกล่าวปาฐกถาพิเศษของ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ซึ่งได้กล่าวไว้ในการสัมมนาประจำปี 2554 ของมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 28 กันยายน 2554
จับตาการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของไทยในปี 2555
กระทรวงพลังงานได้ปรับแผนการพัฒนาพลังงานทดแทน เพิ่มสัดส่วนการใช้เป็น 25% ภายใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) 
ข้อเท็จจริงด้านพลังงาน การยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันของน้ำมัน ULG ชั่วคราว อะไรจะเกิดขึ้น และรัฐควรทำอะไรต่อไป
เมื่อปลายเดือนสิงหาคมปรากฏการณ์คนแห่เติมน้ำมันเบนซิน ULG จนน้ำมันหมดปั๊มได้เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานต้องทำตามนโยบายหาเสียง
การชะลอการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ที่รีบร้อนจนไม่เป็นธรรม
กระแสข้อกังขาความรีบร้อนในการออกแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าที่เรียกว่า PDP 2010 ยังไม่ทันจางหาย กระทรวงพลังงานได้นำแผน PDP 2010 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา
ดูทั้งหมด...                        

2558
จัดแสดงบูธนิทรรศการงาน LED Expo Thailand 2015
วันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2558 อาคาร 2 - 4
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
จัดแสดงบูธนิทรรศการงาน Thailand Lighting Fair 2015
วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2558 อาคาร 106
ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา
จัดแสดงบูธนิทรรศการงาน BMAM Expo Asia 2015และ Green Building & Retrofits (GBR) Expo Asia 2015
วันที่ 16 - 18 กันยายน 2558 อาคาร 6
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
จัดแสดงบูธนิทรรศการงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2015
วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2558
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 
ท่านใดที่ต้องการรับข่าวสารกรุณากรอก E-mail ลงในช่องด้านล่าง แล้วกดตกลง

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th