มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

Renewable Energy

Biomass

Hydro

Wind

Biogas

Solar Farm

Solar Home

โครงการเช่าซื้ออุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ บริษัท เพาเวอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบในระบบปรับอากาศเพื่อปรับการทำงานให้สอดคล้องกับภาระการใช้งานจริง
โครงการเช่าซื้อเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง โรงแรมรอยัล แม่โขง
เปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง
โครงการโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส
บริษัท สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด เปลี่ยนน้ำเสียสุรากลั่นในชุมชน สู่ไฟฟ้า 1MW
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กระดับชุมชน ของวิสาหกิจชุมชนไฟฟ้าพลังน้ำบ้านแม่โจ้ ขนาด 35 KW 

 
  มพส. จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษา “โครงการศึกษาวิเคราะห์การใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมสุโกศล (สยามซิตี้)
  ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย
  งานพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557
ดูทั้งหมด...
  งานวิจัยใช้ได้จริง มช.ส่งพลังงานท้องถิ่นให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์
  “ปิยสวัสดิ์” ชงการบ้านให้ คสช.ผ่าทางตัน หนุนพลังงานหมุนเวียน
  ล้ม23โครงการกองทุนอนุรักษ์ เลิก'โซลาร์รูฟท็อป'ศาลากลาง
บอร์ดกองทุนอนุรักษ์พลังงานตั้ง2อนุกก.ประเมินแผนลงทุน ล้ม"โซลาร์รูฟท็อป"ศาลากลาง เล็งเลิก23โครงการ
ดูทั้งหมด...
บทคัดย่อคำกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การวางรากฐานพลังงานไทยเพื่ออนาคต”
บทคัดย่อคำกล่าวปาฐกถาพิเศษของ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ซึ่งได้กล่าวไว้ในการสัมมนาประจำปี 2554 ของมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 28 กันยายน 2554
จับตาการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของไทยในปี 2555
กระทรวงพลังงานได้ปรับแผนการพัฒนาพลังงานทดแทน เพิ่มสัดส่วนการใช้เป็น 25% ภายใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) 
ข้อเท็จจริงด้านพลังงาน การยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันของน้ำมัน ULG ชั่วคราว อะไรจะเกิดขึ้น และรัฐควรทำอะไรต่อไป
เมื่อปลายเดือนสิงหาคมปรากฏการณ์คนแห่เติมน้ำมันเบนซิน ULG จนน้ำมันหมดปั๊มได้เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานต้องทำตามนโยบายหาเสียง
การชะลอการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ที่รีบร้อนจนไม่เป็นธรรม
กระแสข้อกังขาความรีบร้อนในการออกแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าที่เรียกว่า PDP 2010 ยังไม่ทันจางหาย กระทรวงพลังงานได้นำแผน PDP 2010 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา
ดูทั้งหมด...


                        

2557
Eco Light Tech Asia 2014
วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2557
ห้องเพลนารีฮอลล์
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 
ท่านใดที่ต้องการรับข่าวสารกรุณากรอก E-mail ลงในช่องด้านล่าง แล้วกดตกลง

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th