มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

Renewable Energy

Biomass

Hydro

Wind

Biogas

Solar Farm

Solar Home


โครงการเช่าซื้อเครื่องปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) บริษัท เพาเวอร์ อินโนเวชั่น จำกัด

โครงการเช่าซื้อหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Boiler) บริษัท  เจ.เค. บรรจุภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด


 

 
  มพส. เข้าร่วมกิจกรรม Executive Talk สำหรับผู้บริหาร และเข้าร่วมสัมมนาและออกบูธนิทรรศการงาน ESCO Business Matching ในหัวข้อ “การลดต้นทุนด้านพลังงานโดยไม่เสี่ยงด้วย ESCO” ณ ห้องแววราไวย์ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558
  มพส. เข้าร่วมกิจกรรม Executive Talk สำหรับผู้บริหาร และเข้าร่วมสัมมนาและออกบูธนิทรรศการงาน ESCO Business Matching ในหัวข้อ “การลดต้นทุนด้านพลังงานโดยไม่เสี่ยงด้วย ESCO” ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30-31 ตุลาคม 2558
  มพส. เข้าร่วมการเสวนาและร่วมออกบูธนิทรรศการงาน Thailand ESCO Fair 2015 ณ ห้องบอลรูม โซน A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 น. –16.30 น.
ดูทั้งหมด...
  คาด โซลาร์ฟาร์ม หน่วยราชการ-สหกรณ์เกษตรเฟสแรก 600 เมกะวัตต์
  กพช. เคาะแผนเพิ่มพลังงานทดแทน
  พลังงานชงแก้หลักเกณฑ์ 'โซลาร์ฟาร์ม'
ดูทั้งหมด...
  ข้อมูล..ข้อเท็จจริง..และความถูกต้อง..การทำงานของมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
  ทำเอง ทำจริง ราคาประหยัด โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน ของนายกวี จงคงคาวุฒิ
บ้านที่ติดตั้งแผงพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อผลิตและจำหน่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวง
บทคัดย่อคำกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การวางรากฐานพลังงานไทยเพื่ออนาคต”
บทคัดย่อคำกล่าวปาฐกถาพิเศษของ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ซึ่งได้กล่าวไว้ในการสัมมนาประจำปี 2554 ของมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 28 กันยายน 2554
จับตาการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของไทยในปี 2555
กระทรวงพลังงานได้ปรับแผนการพัฒนาพลังงานทดแทน เพิ่มสัดส่วนการใช้เป็น 25% ภายใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) 
ดูทั้งหมด...


                        

2558
จัดแสดงบูธนิทรรศการงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2015
วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2558
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 
ท่านใดที่ต้องการรับข่าวสารกรุณากรอก E-mail ลงในช่องด้านล่าง แล้วกดตกลง

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th