มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวทั่วไป

บทความ

ข่าวสารและกิจกรรม

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ร่วมออกบูธเผยแพร่ข้อมูลด้านการลงทุนให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนและให้คำปรึกษาในเรื่องข้อมูลวิชาการด้านพลังงานทดแทน เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในปี 2554 ในงาน “วันเส้นทางเศรษฐี SMEs Fair ครั้งที่ 7”
อ่านต่อ...
คุณชาย ชีวเกตุ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามความร่วมมือการลงทุนโครงการโซล่าฟาร์ม ระหว่าง บริษัท โซลา เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด และ International Finance Corporation (IFC), World Bank Group
อ่านต่อ...
มพส. นำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) ประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
อ่านต่อ...
คุณสุวพร ศิริคุณ ผู้อำนวยการบริหาร มพส. พร้อมทั้งคณะ ได้ร่วมเดินทางกับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อทัศนวิชาการการจัดการแบบไร้ของเสีย (Zero-waste Education Tour) ซึ่งจากการเดินทางในครั้งนี้ทำให้คณะผู้เดินทางทั้งทีมงานของ บมจ.ไทยออยล์ และ มพส.
อ่านต่อ...
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดงาน Solar Business Bangkok 2010 ภายใต้หัวข้อ “PV Solar Energy : Getting Down to Business” ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมาฮอลล์เอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
อ่านต่อ...
8910111213141516171819
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th