มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวทั่วไป

บทความ

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในงาน “Save Energy Save The World” และการเสวนา เรื่อง “10ปีข้างหน้าไฟฟ้ามาจากไหน” 
อ่านต่อ...
เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 54 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ มพส. เดินทางลงพื้นที่จัดรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กระดับชุมชนหมู่บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง) โดยประสานงานร่วมกับตัวแทนจาก อบต.หมอกจำแป่ และ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตริ ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โดยมติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำหมู่บ้านรวมไทย และจัดทำสรุปรายงานเพื่อติดประกาศให้ชาวบ้านในพื้นที่รับทราบ
อ่านต่อ...
คุณสุวพร ศิริคุณ ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ลงนามสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท แปลน อีโคเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัทแปลน  ครีเอชั่นส์ จำกัด (แปลนทอยส์) เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลรากไม้ยางพารา ขนาด 5.3 MWที่จังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา 

อ่านต่อ...
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง  "เดินหน้าพลังงานสู่ทิศทางที่ยั่งยืน"เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องพลังงานทั้งในด้านการกำหนดนโยบายพลังงานภาครัฐการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียนโดยดร.ปิยสวัสดิ์อัมระนันทน์ ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงาน
เพื่อสิ่งแวดล้อมให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และ กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อเรื่อง
"การวางรากฐานพลังงานไทยเพื่ออนาคต" เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 ณ โรงแรมโซฟิเทลเซนทารา แกรนด์ (ลาดพร้าว)
อ่านต่อ...
การสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชุมชนเป็นหนึ่งในภารกิจของ มพส. ซึ่งเล็งเห็นว่ายังมีแหล่งพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กอีกจำนวนมากที่สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน และสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นอีกด้วย โดย มพส. ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพพลังน้ำและความเข้มแข็งของชุมชนที่บ้านแม่โจ้ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อขายเข้าสู่ระบบได้ 
อ่านต่อ...
5678910111213141516171819
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th