มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวทั่วไป

บทความ

ข่าวสารและกิจกรรม

ณ บริษัท บุญเจริญ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ อ.เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
อ่านต่อ...
ภายใต้โครงการด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (UNJP) เมื่อวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 27 ท่าน 
อ่านต่อ...
ณ โรงไฟฟ้าชีวมวลไม้สับของ บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด และ โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของ บริษัท สยาม โซลาร์ จำกัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ จังหวัดลพบุรี 
อ่านต่อ...
มพส. เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการที่สนใจรับการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
อ่านต่อ...
สถาบันวิทยาการพลังงาน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ณ อาคาร Energy Complex C (ENCO C) 
อ่านต่อ...
123456789101112131415161718
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th