มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวทั่วไป

บทความ

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม CSR  จัดเตรียมบล็อกดินสำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำและสร้างแนวกันไฟเพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
อ่านต่อ...
มพส. เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งโชว์ผลงานโครงการที่ผ่านการอนุมัติภายใต้โครงการ ESCO Fund ของ มพส. 
อ่านต่อ...
สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)  
เชิญชวนคนไทยร่วมสร้างกิจการเพื่อพัฒนาสังคมไทย
อ่านต่อ...
มพส. เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งโชว์ผลงานโครงการที่ผ่านการอนุมัติภายใต้โครงการ ESCO Fund ของ มพส.
อ่านต่อ...
โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานผลิตสุรากลั่นชุมชนขนาด 1MW ของบริษัท สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด
อ่านต่อ...
45678910111213141516171819
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th