มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวทั่วไป

บทความ

ข่าวสารและกิจกรรม

ภายใต้โครงการด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (UNJP) ระหว่างวันที่ 22-27 ตุลาคม 2555
อ่านต่อ...
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม  2555 เวลา 8.30 – 12.00 น.ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะสุโกศล(สยามซิตี้) ราชเทวี  กรุงเทพฯ
อ่านต่อ...
มพส. เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการที่สนใจรับการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
อ่านต่อ...
ภายใต้โครงการด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน(UNJPระหว่างวันที่27-28 สิงหาคม 2555
อ่านต่อ...
ภายใต้โครงการด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน(UNJP) ระหว่างวันที่26-27สิงหาคม 2555
อ่านต่อ...
123456789101112131415161718
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th