มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

หนังสือของ มพส.

เอกสารเผยแพร่ของ มพส.

เอกสารประกอบคำบรรยาย /สัมมนา

จดหมายข่าว

วีดีโอคลิป

ความรู้เรื่องพลังงานหมุนเวียน

คลังภาพ

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ราคาชีวมวล

ปฏิทินชีวมวล

จดหมายข่าว

12345
Newsletter Issue 27, September 2008
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2551
การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ, ปัญหาและอุปสรรคของเชื้อเพลิงชีวมวลในประเทศไทย
Newsletter Issue 26, August 2008
วันที่ : 19 ตุลาคม 2551
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใช้ก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน, ความปลอดภัยในการนำก๊าซชีวภาพไปใช้งาน การดักน้ำในท่อส่งก๊าซชีวภาพ,การนำก๊าซชีวภาพไปใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานความร้อน,
ระบบส่งจ่ายก๊าซชีวภาพ,การนำก๊าซชีวภาพไปใช้กับการหุงต้ม
Newsletter Issue 21, March 2008
วันที่ : 19 ตุลาคม 2551
ผลกระทบของพลังงานชีวภาพต่อความมั่นคงด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม,
ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
Newsletter Issue 20, February 2008
วันที่ : 19 ตุลาคม 2551
ขบวนการในการเริ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, แก๊สโซฮอล E 20 กันหน่อยไหมว่ามันคืออะไร
Newsletter Issue 19, January 2008
วันที่ : 16 ตุลาคม 2551
ขบวนการในการเริ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, แก๊สโซฮอล E 20 กันหน่อยไหมว่ามันคืออะไร
Newsletter Issue 18, December 2007
วันที่ : 16 ตุลาคม 2550
การใช้มอเตอร์เหนี่ยวนำในการผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ
Newsletter Issue 17, November 2007
วันที่ : 16 ตุลาคม 2550
โรงไฟฟ้าไทยเพาเวอร์ซัพพลายและแอ๊ดวานซ์อะโกร, ปัญหาเทคนิคจากการใช้แกลบผลิตไฟฟ้า
Newsletter Issue 16, October 2007
วันที่ : 16 ตุลาคม 2550
เทคโนโลยีผลิตพลังงานจากขยะ
Newsletter Issue 15, September 2007
วันที่ : 14 ตุลาคม 2550
แก๊สซิไฟเออร์ 100 kw ฝีมือคนไทย ก๊าซชีวภาพใช้ในรถรนต์ได้หรือไม่
Newsletter Issue 14, August 2007
วันที่ : 14 ตุลาคม 2550
โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี กรีน เอ็นเนอยี จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว, ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ำถ่านหินได้หรือไม่
12345
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th