มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

หนังสือของ มพส.

เอกสารเผยแพร่ของ มพส.

เอกสารประกอบคำบรรยาย /สัมมนา

จดหมายข่าว

วีดีโอคลิป

ความรู้เรื่องพลังงานหมุนเวียน

คลังภาพ

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ราคาชีวมวล

ปฏิทินชีวมวล

จดหมายข่าว

12345
Newsletter Issue 13, July 2007
วันที่ : 14 ตุลาคม 2550
โรงไฟฟ้าสุรินทร์จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว, ประสบการณ์โรงไฟฟ้าชีวมวล
Newsletter Issue 12, June 2007
วันที่ : 14 ตุลาคม 2550
บ.แอ๊ดวานซ์ไบโอพาวเวอร์ จก. ,ภาษีมลพิษของประเทศเดนมาร์ก
Newsletter Issue 11, May 2007
วันที่ : 10 พฤษภาคม 2550
เหง้ามันสำปะหลังมีมูลค่าแล้ว (Tapioca rhizomes are now valuable)
โรงไฟฟ้าซาราฟ เอนเนอร์ยี (Saraff Energy Power Plant)
Newsletter Issue 10, April 2007
วันที่ : 28 มีนาคม 2550
ท่าชนะน้ำมันปาล์มใช้ก๊าซชีวภาพผลิตไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบ, ควรสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ไหนดี (ต่อจากฉบับที่แล้ว)
Newsletter Issue 9, March 2007
วันที่ : 24 กันยายน 2550
มุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว (Mungcharoen Green Power started feeding power to grid) ควรสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ไหนดี (Where to Site a Biomass Power Plant?)
Newsletter Issue 8, February 2007
วันที่ : 10 กันยายน 2550
การใช้พลังงานหมุนเวียนทำให้จีดีพีสูงขึ้น (Increase GDP by the Use of Renewable Energy)
โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอบแก่นจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว(Khon Kaen Sugar Power Plant Starts to Sell Power to Grid)
Newsletter Issue 7, January 2007
วันที่ : 29 มกราคม 2550
มาตรการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Supported Strategies)
โรงไฟฟ้ากัลฟ์ยะลากรีนจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว(Gulf Yala Green Biomass Power Plant Starts to Sell Power to Grid)
Newsletter Issue 6, December 2006
วันที่ : 26 ธันวาคม 2549
บทสรุปการสัมมนาเรื่อง บทบาทพลังงานหมุนเวียนต่อสภาวะโลกร้อน วันที่ 1 ธ.ค. 2549
(Summary of "The Rule of Renewable Energy in Mitigating Global Warming Seminar"
organised on December 1, 2006)
Newsletter Issue 5, November 2006
วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2549
โรงไฟฟ้าอู่ทองไบโอแมสจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว (U-Thong Biomass Power Plant Starts
to Sell Power to Grid) เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Technology)
ฟางข้าว (Rice Straw)
Newsletter Issue 4, October 2006
วันที่ : 30 ตุลาคม 2549
RE 6% เป้าหมายที่ท้าทายแต่ไกลเกินฝัน (RE 6%: A Far Fetched Target)
ต้นทุนค่าไฟฟ้าจากชีวมวลสูงจริงหรือ (Are Investment Costs in Biomass Energy Really That High?)
12345
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th