มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

มพส. ร่วมออกบูธนิทรรศการ งาน Thailand Lighting Fair 2016 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2559 ณ อาคาร 101 – 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
      มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม  (มพส.) ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการงาน Thailand Lighting Fair 2016 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2559  ณ อาคาร 101 – 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน ESCO Revolving Fund ซึ่งให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

      “Thailand Lighting Fair 2016” เป็นงานแสดงนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียน ภายในงานได้รวบรวมสินค้าประเภทหลอดไฟ LED ระบบควบคุมแสงสว่างและไฟฟ้า จากผู้ผลิตและบริษัทชั้นนำทั้งจากไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการสัมมนาและเวิร์คช็อปทางด้านเทคโนโลยีและการออกแบบแสง ระบบส่องสว่างภายในอาคาร ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการลดการใช้พลังงานด้านแสงสว่างเป็นหนึ่งในมาตรการประหยัดพลังงานที่สถานประกอบการสามารถขอรับการสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน ESCO Revolving Fund โดยมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม  (มพส.) เป็นผู้บริหารโครงการฯ ให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการฯ แต่ขาดปัจจัยการลงทุน ปัจจุบันดำเนินการในระยะที่ 4 กำลังเปิดรับข้อเสนอโครงการจากผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ (สามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่)


Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th