มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

อ่านต่อ...
อ่านต่อ...
อ่านต่อ...
อ่านต่อ...
อ่านต่อ...
อ่านต่อ...
อ่านต่อ...
อ่านต่อ...
อ่านต่อ...
อ่านต่อ...
อ่านต่อ...
อ่านต่อ...
อ่านต่อ...
อ่านต่อ...
อ่านต่อ...

อ่านต่อ...
อ่านต่อ...
อ่านต่อ...
อ่านต่อ...
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้อง Ballroom โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
อ่านต่อ...
ณ บริษัท บุญเจริญ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ อ.เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
อ่านต่อ...
ณ โรงไฟฟ้าชีวมวลไม้สับของ บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด  และ โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของ บริษัท สยาม โซลาร์ จำกัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ จังหวัดลพบุรี 
อ่านต่อ...
มพส. เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการที่สนใจรับการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
อ่านต่อ...
มพส. เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งโชว์ผลงานโครงการที่ผ่านการอนุมัติภายใต้โครงการ ESCO Fund ของ มพส. 
อ่านต่อ...
คุณสุวพร ศิริคุณ ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมลงนามสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท แปลน อีโคเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทแปลน  ครีเอชั่นส์ จำกัด (แปลนทอยส์เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลรากไม้ยางพาราขนาด 5.3 MWที่จังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา
อ่านต่อ...
เจ้าหน้าที่ มพส. เดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจำนวน 2 โครงการ คือ โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ บริษัท สยาม โซลาร์ จำกัด ณ อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรี และ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ทรูเอ็นเนอร์ยี เพาเวอร์ จำกัด ณอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งภายใต้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ESCO Fund) ระยะที่ 1 ในรูปแบบการร่วมลงทุน กับ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่26สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา
อ่านต่อ...
คุณสุวพร ศิริคุณ ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทสยาม โซลาร์ จำกัด ขนาด 0.9 MW ณ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมเป็นประธานในพิธี
อ่านต่อ...
คุณสุวพร ศิริคุณ ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนทางการเงิน จำนวน 2,000 ล้านบาท ระหว่างธนาคารกสิกรไทย และ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
อ่านต่อ...
คุณชาย ชีวเกตุ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามความร่วมมือการลงทุนโครงการโซล่าฟาร์ม ระหว่าง บริษัท โซลา เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด และ International Finance Corporation (IFC), World Bank Group ณ กระทรวงพลังงาน โดยมี นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว. พลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามครั้งนี้
อ่านต่อ...
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th