มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

งานสัมมนา ESCO Revolving Fund ของมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ
เรื่อง “มาลดต้นทุนด้านพลังงานด้วย ESCO Revolving Fund”
วันที่ : วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556
เวลา : 8.30 – 15.30 น.
สถานที่ :
ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ

กำหนดการ
 
   
การส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ภายใต้ ESCO Fund และ เปิดตัวโครงการ ESCO Revolving Fund (ระยะที่ 3) โดย คุณสุวพร ศิริคุณ ผู้อำนวยการบริหาร มพส.  


Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th