มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

มพส. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการลงทุนโครงการโซล่าฟาร์ม (Solar Farm) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6 MW
คุณชาย ชีวเกตุ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามความร่วมมือการลงทุนโครงการโซล่าฟาร์ม ระหว่าง บริษัท โซลา เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด และ International Finance Corporation (IFC), World Bank Group ณ กระทรวงพลังงาน โดยมี นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว. พลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามครั้งนี้ โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือด้านการลงทุน ระหว่างบริษัทโซลาเพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด และ มพส. ในฐานะผู้บริหารกองทุน ภายใต้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ESCO Fund) ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกรมพัฒนาพลังงานแทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ มพส. ร่วมพิธีเปิดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6 MW ณ ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th