มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวทั่วไป

บทความ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 12-13 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ และครั้งที่ 3 ในวันที่ 22-23 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อ่านต่อ...
อ่านต่อ...
เรื่อง ปลดล็อคพลังงานหมุนเวียนไทย
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559
เวลา 8.30 – 16.30 น.
ห้องบอลรูม  โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
อ่านต่อ...
อ่านต่อ...
อ่านต่อ...
12345678910111213
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th