มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวทั่วไป

บทความ

ข่าวสารและกิจกรรม

SETA 2019 : การประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ ภายใต้แนวคิดหลัก

ประชาสัมพันธ์

        การประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ SETA 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก "เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต" ในระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สมุทรปราการ โดยผู้จัดงานหลักในปีนี้ได้แก่ บริษัท ดอยซ์ เมสเซ่ จำกัด (ผู้จัดงานฮันโนเวอร์ เมสเซ่) ผู้จัดการเทรดโชว์ระดับโลกจากประเทศเยอรมันนี และ บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดงานเทรดโชว์และงานประชุมนานาชาติของประเทศไทย สามารถดูรายละเอียดงาน SETA 2019 เพิ่มเติมได้ที่ http://www.setaasia.com 


Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th