มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวทั่วไป

บทความ

ข่าวสารและกิจกรรม

มพส. เดินทางลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตั้งชุดชาร์ตแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์ และติดตามโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วในพื้นที่ ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน และ ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า เมื่อวันที่ 2-5 ก.พ. 56

      มพส. เดินทางลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อดำเนินการติดตั้งชุดชาร์ตแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์ (ชุดที่ 2) รวมทั้งติดตามโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วในพื้นที่ ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน และ ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้
       เดิมชุดแผงโซล่าร์บริเวณสันเขื่อนมีไว้ใช้สำหรับสูบน้ำเข้ามาในหมู่บ้านแต่เนื่องจากปั๊มน้ำเสีย อีกทั้งชาวบ้านมีประปาภูเขาใช้แล้วจึงไม่ได้มีการใช้งานชุดแผงโซล่าร์ดังกล่าว มพส. และชาวบ้านเห็นตรงกันว่า จะนำแผงโซล่าร์ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ โดย มพส. ดำเนินการติดตั้งชุดควบคุมการชาร์ตแบตเตอร์รี่พลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์ (ชุดที่2) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการชาร์ตแบตเตอรี่ จากเดิมชาวบ้านสามารถชาร์ตไฟเข้าแบตเตอรี่ (จากชุดที่1) วันละ 5 ลูก เพิ่มเป็น 10 ลูก/วัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอแล้ว ยังเป็นการนำแผงโซลาร์ที่ถูกทิ้งไว้โดยเปล่าประโยชน์มาผลิตไฟฟ้าให้ชาวบ้าน
     ทั้งนี้ ชาวบ้านได้ช่วยจัดการย้ายโครงสร้างและแผงโซล่าร์เดิมมายังพื้นที่ติดตั้งแล้ว ทีมงานจึงเริ่มติดตั้งแผงโดยคัดเลือกแผงโซลาร์ที่ยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดว่ายังมีกระแสไฟไหลผ่านอยู่ จากนั้นนำขึ้นไปติดตั้งที่โครงสร้างจำนวนทั้งหมด 15 แผง (จากเดิม 21 แผง เหลือใช้งานได้ 18 แผงและเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ 3 แผง) และเก็บไว้อีก 3 แผงสำหรับจัดทำจุดชาร์ตมือถือให้นักท่องเที่ยวที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ

        จากนั้น มพส. เดินทางต่อไปยัง ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า เพื่อติดตามโครงการระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ที่หย่อมบ้านแอโก๋และบ้านห้วยแห้ง ซึ่ง มพส. ติดตั้งให้กับโรงเรียน 2 แห่ง และชาวบ้าน 5 หลังคาเรือน เมื่อเดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งมีบ้าน 1 หลัง เริ่มใช้งานได้แล้ว ส่วนที่เหลือยังไม่ได้ใช้งานแต่เริ่มมีแก๊สพองขึ้นมาแล้ว ทั้งนี้ ปัญหาของระบบที่แก๊สยังไม่เกิดขึ้นนั้นเนื่องจากความไม่สม่ำเสมอในการเติมมูลสัตว์เข้าระบบ ประกอบกับช่วงแรกเติมมูลสัตว์ที่แห้งแล้วและมีเศษฟางข้าวติดไปกับมูลสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่จุลินทรีย์ไม่สามารถย่อยสลายได้ มพส. ใช้วิธีแก้ปัญหาโดยแจ้งให้ผู้ใช้เติมรำละเอียด (เป็นสารอินทรีย์หรืออาหารของจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นสูง) เข้าไปในระบบเพื่อเพิ่มสารอาหารและเร่งให้เกิดการย่อยสลายได้มากขึ้น และนำรำละเอียดไปเติมเองด้วยส่วนหนึ่ง
          สำหรับผลการติดตามการใช้งานเตาแก๊สชีวมวลแกลบที่บ้านถ้ำลอด พบว่า ชาวบ้านยังไม่มีความคุ้นเคยในการใช้เตาแกลบเนื่องจากใช้ก๊าซหุงต้มง่ายและสะดวกกว่า ไม่เหมาะกับช่วงเวลาที่เร่งรีบจึงยังไม่ค่อยได้ใช้งาน และสำหรับชาวบ้านที่บ้านห้วยโป่งอ่อน ต.หมอกจำแป่ ใช้งานเตาแกลบโดยเฉลี่ยอาทิตย์ละ1-2 ครั้ง


Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th