มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวทั่วไป

บทความ

ข่าวสารและกิจกรรม

มพส. รับเป็นที่ปรึกษาให้กับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

         เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 รมว.พลังงาน ร่วมกับ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "โซลาร์ภาคประชาชน" ให้กับเจ้าของบ้านและอาคารที่อยู่อาศัยที่ต้องการติดตั้งแผงเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เอง สามารถเชื่อมกับระบบไฟฟ้าของประเทศ และขายผลผลิตไฟฟ้าส่วนที่เหลือใช้เข้าสู่ระบบได้ในราคาหน่วยละ 1.68 บาท

         สำหรับขั้นตอนในการดำเนินการ ประกอบด้วย 

       1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จะเริ่มกระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 โดยประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-207-3599 หรือติดตามจากเว็บไซต์ สำนักงาน กกพ. ที่ www.erc.or.th  และเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายทั้ง 2 แห่ง
       2. เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง และเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วน  ภูมิภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และหมดเขตรับลงทะเบียนภายในปี 2562
       3. ทยอยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาโดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562
       4. กำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายในปี 2562

         หลักเกณฑ์การประกาศรับซื้อไฟฟ้าภายใต้โครงการฯ ประกอบด้วย
         1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ:
             1.1. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
             1.2. เป็นผู้ที่มีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าประเภทที่ 1 ตามประกาศอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายไม่เกิน
10 KWต่อครัวเรือน
         2. เป้าหมาย และปริมาณการรับซื้อรวม 100 เมกะวัตต์ :
             2.1. พื้นที่การไฟฟ้านครหลวงรวม 30 เมกะวัตต์
             2.2. พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวม 70 เมกะวัตต์
         3. เงื่อนไขในการพิจารณา และข้อยกเว้น:
              การพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ จะเป็นแบบเรียงลำดับก่อนหลังตามความพร้อม (First come First served) โดยยึดถือวันและเวลาที่ได้รับแบบคำขอที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานที่กำหนดเป็นสำคัญ
         4. ราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตราไม่เกิน 1.68 บาท/หน่วย ระยะเวลารับซื้อ 10 ปี


          ทั้งนี้ มพส. รับเป็นที่ปรึกษาให้กับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง, ผลตอบแทน เป็นต้น (ในส่วนนี้บริการฟรี) และยินดีบริการรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์โดยจะรวมการจัดทำเอกสาร การยื่นลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การยื่นคำขอต่อสำนักงาน กกพ. และการติดตั้งแผง/อุปกรณ์ จนกระทั่งจ่ายไฟได้ (One Stop Service)

สนใจติดต่อ คุณจรัสศรี 02-9539881-4 ต่อ 132
          


ที่มา: https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?Type=1&CatId=1&rid=85244&muid=36&prid=21


Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th