มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวทั่วไป

บทความ

ข่าวสารและกิจกรรม

คุณสุวพร ศิริคุณ ผู้อำนวยการบริหาร มพส. เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “E108 ผลกระทบของพลังงานต่อสิ่งแวดล้อม: ทิศทางพลังงานแห่งอนาคต การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานหมุนเวียน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556

      คุณสุวพร ศิริคุณ ผู้อำนวยการบริหาร มพส. เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “E108 ผลกระทบของพลังงานต่อสิ่งแวดล้อม : ทิศทางพลังงานแห่งอนาคต การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานหมุนเวียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน   รุ่น 2 ที่สถาบันวิทยาการพลังงานสามารถ download เอกสารประกอบการบรรยายได้ที่นี่ 


Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th