มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

มพส. เข้าร่วมการสัมมนาส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคาร และออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการ ESCO Fund ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ

      มพส. ได้เข้าร่วมการสัมมนาและออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการ ESCO Fund ระยะที่ 4  ในการสัมมนาส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคาร ภายใต้ "โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ” จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลในการให้การสนับสนุนด้านพลังงานในรูปแบบของกองทุน ESCO Fund เช่น การให้ข้อมูลรายละเอียดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการเช่าซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน โดยผู้ประกอบการที่สนใจโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและ พลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน ESCO Revolving Fund ซึ่งปัจจุบันดำเนินการในระยะที่ 4 กำลังเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ สามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


      ทั้งนี้การสัมมนาส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคาร ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนงานพัฒนาประสิทธิภาพพลังงานในอาคารธุรกิจของประเทศ เช่น การศึกษาการจัดทำกรอบนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถนำมาเสริมกรอบนโยบายปัจจุบันที่มีอยู่การพัฒนาโปรแกรมจำลองการใช้พลังงานในอาคารการพัฒนาและจัดฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานทั้งในระดับเทคนิคการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการรวมถึงการจัดทำโครงการอาคารสาธิตซึ่งขณะนี้มีอาคารที่เข้าร่วม12 แห่งและสามารถดำเนินการจนมีผลการอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้


Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th