มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

มพส. เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธนิทรรศการงานสัมมนา ESCO Business Matching ครั้งที่ 5
      มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธนิทรรศการงานสัมมนา ESCO Business Matching โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 5 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องเอลแกรนด์ อมตะสปริง คันทรีคลับ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

      ภายในงานมีการสัมมนา  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านพลังงานของสถานประกอบการ ทำความเข้าใจในบริษัทจัดการพลังงานหรือธุรกิจ ESCOการรับประกันผลประหยัด เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นว่า ESCO จะเป็นกลไกในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการอนุรักษ์พลังงาน สามารถเลือกลงทุนร่วมกับ ESCO ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ESCO Revolving Fund ที่บริหารโครงการโดย มพส. ให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนภาคเอกชนที่สนใจลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย

      นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรม Business Matching ซึ่งผู้ประกอบการมีโอกาสได้พูดคุย ปรึกษาปัญหากับบริษัท ESCO เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันในการอนุรักษ์พลังงานร่วมกัน และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู้ประกอบการที่สนใจโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน ESCO Revolving Fund ซึ่งปัจจุบันดำเนินการในระยะที่ 4 กำลังเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ
โดยสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th