มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

มพส. เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “ผู้บริหารกับการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วย ESCO” และออกบูธนิทรรศการงานสัมมนา ESCO Business Matching

      มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “ผู้บริหารกับการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วย ESCO” และออกบูธนิทรรศการงานสัมมนา ESCO Business Matching โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่
12-13 กันยายน 2559 ณ ห้องกินรี ชั้น 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ และครั้งที่ 3 ในวันที่ 22-23 กันยายน 2559 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

      ภายในงานมีทั้งการสัมมนา การจัดเสวนาสำหรับผู้บริหาร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านพลังงานของสถานประกอบการ ทำความเข้าใจในบริษัทจัดการพลังงานหรือธุรกิจ ESCOการรับประกันผลประหยัด เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นว่า ESCO จะเป็นกลไกในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการอนุรักษ์พลังงาน สามารถเลือกลงทุนร่วมกับ ESCO ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ESCO Revolving Fund ที่บริหารโครงการโดย มพส. ให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนภาคเอกชนที่สนใจลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย

      นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรม Business Matching ซึ่งผู้ประกอบการมีโอกาสได้พูดคุย ปรึกษาปัญหากับบริษัท ESCO เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันในการอนุรักษ์พลังงานร่วมกัน และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู้ประกอบการที่สนใจโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน ESCO Revolving Fund ซึ่งปัจจุบันดำเนินการในระยะที่ 4 กำลังเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ
โดยสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th