มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

มพส. ร่วมออกบูธนิทรรศการ งาน Asean Sustainable Energy Week 2016 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร EH 101-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

    
 
      Asean Sustainable Energy Week 2016 ถือเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานหมุนเวียน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน พร้อมกันนี้ ในงานฯ จัดพร้อมกับ งาน Renewable Energy Asia ซึ่งถือเป็นการจัดประชุมสัมมนาด้านพลังงานทดแทน และการแสดงนวัตกรรมด้าน พลังงานทดแทนระดับนานาชาติ เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานทดแทนของไทยในภูมิภาคอาเซียน งาน ENTECH POLLUTEC ASIA และ Energy Efficiency Expo ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ความยั่งยืน และช่วยสร้างสมดุลด้านพลังงานให้กับทุกภาคส่วนได้อย่างครบครัน ซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้สัมผัสนวัตกรรมด้านพลังงานไปพร้อมกับการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและได้เรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุด อีกทั้งยังเป็นเวทีที่ช่วยผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมของไทย เติบโตได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในงาน ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจัดแสดงเทคโนโลยีสีเขียว จากบริษัทชั้นนำระดับสากล ผู้ประกอบการเข้าร่วมจาก 35 ประเทศ พาวิลเลียนชั้นนำจากประเทศเยอรมนี สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี และกิจกรรมสัมมนาในหลากหลายประเด็น และกลุ่มผู้เข้าร่วมงานจากกว่า 40 ประเทศโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน
      ทั้งนี้ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) ในฐานะผู้บริหารโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน (ESCO Revolving Fund)ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์โครงการ ESCO Revolving Fund ซึ่งปัจจุบันดำเนินการในระยะที่ 4 ยังเปิดรับข้อเสนอโครงการจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งผู้ประกอบการที่กำลังหาแหล่งเงินทุนและสนใจจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบการเช่าซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย 3.5% (คงที่) และระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย (Grace Period) นานถึง 6 เดือน โดยผู้ที่สนใจสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th