มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

มพส. ออกบูธนิทรรศการ งาน LED Expo & Thailand Energy Saving Week 2016 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2559 ณ อาคาร 4-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
      โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จับมือ อิมแพ็คฯ และ MEX Exhibitions จัดงาน LED Expo Thailand 2016 ถือเป็นงานแสดงสินค้าที่รวบรวมสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรม LED ครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองไทย ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ LED อาทิ ระบบติดตั้ง หลอดไฟ จอแสดงผล เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการผลิต เครื่องจ่ายกระแสไฟ เครื่องมืออุตสาหกรรม ประกอบติดตั้ง และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ LED จากทั้งในและต่างประเทศ ผู้เข้าร่วมงานมีทั้งสถาปนิก ตัวแทนจำหน่าย ผู้ผลิตป้าย บริษัทออกแบบและตกแต่งอาคาร วิศวกรระบบไฟฟ้า บริษัทจัดอีเวนท์ และหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับความรู้จากการเข้าร่วมประชุมสัมมนา ในหลากหลายหัวข้อน่าสนใจ พร้อมติดตามประเด็นสำคัญจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆ ท่านที่มาร่วมงานดังกล่าว

      ทั้งนี้ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) ในฐานะผู้บริหารโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน (ESCO Revolving Fund) ได้ร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน”เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา โดยคุณคมกฤช เชื่อวิทยาวุฒิ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านเทคนิค ได้ร่วมพูดคุยและเล่าถึงประสบการณ์ในการบริหารโครงการฯ รวมทั้งยกตัวอย่างโครงการเช่าซื้อ LED ที่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ช่วยลดต้นทุน และ ESCO Revolving Fund เป็นอีกแหล่งเงินที่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ยังขาดปัจจัยการลงทุน นอกจากนี้ มพส. ยังได้ร่วมออกบูธนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์โครงการ ESCO Revolving Fund ซึ่งปัจจุบันดำเนินการในระยะที่ 4 ยังเปิดรับข้อเสนอโครงการจากผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับมาตรการที่ได้รับความนิยมในช่วงที่ผ่านมา คือ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบการเช่าซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อัตราดอกเบี้ย 3.5% (คงที่) และระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย (Grace Period) นานถึง 6 เดือน โดยผู้ที่สนใจสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th