มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

มพส. ออกบูธนิทรรศการงาน EcoLightTech Asia 2015 ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
      EcoLightTech Asia 2015 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านแสงสว่างประหยัดพลังงาน ในงานมีทั้งการจัดสัมมนาเชิงเทคนิค วิชาการ และปฏิบัติการ และมีการจัดแสดงนิทรรศการจากกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนหลอดไฟ อุปกรณ์แสงสว่าง ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริษัทให้คำปรึกษาและจัดการพลังงาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้

      มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการในงาน EcoLightTech Asia 2015  ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน ESCO Revolving Fund ซึ่งปัจจุบันดำเนินการในระยะที่ 4 กำลังเปิดรับข้อเสนอโครงการจากผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบการเช่าซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อัตราดอกเบี้ย 3.5% (คงที่) และระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย (Grace Period) นานถึง 6 เดือน โดยสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th