มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

มพส. เข้าร่วมการเสวนาและร่วมออกบูธนิทรรศการงาน Thailand ESCO Fair 2015 ณ ห้องบอลรูม โซน A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 น. –16.30 น.

      มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) เข้าร่วมงาน Thailand ESCO Fair 2015 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาห้องบอลรูม โซน A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งภายในงานมีทั้งการเสวนาและการออกบูธนิทรรศการจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ธนาคาร และบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) โดย มพส. ได้ร่วมจัดแสดงผลงานโครงการ ESCO Fund ที่ผ่านการอนุมัติและประสบความสำเร็จ ทั้ง 3 ระยะตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา และมีโอกาสร่วมพบปะกับผู้ประกอบการ และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน ESCO Revolving Fund ปัจจุบันดำเนินการในระยะที่ 4 กำลังเปิดรับข้อเสนอโครงการจากผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

      ในช่วงบ่าย มพส. ในฐานะผู้บริหารโครงการ ESCORevolvingFund ได้รับเกียรติจากคุณสุวพร ศิริคุณ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ มพส. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “แหล่งเงินทุนอนุรักษ์พลังงาน เพิ่มศักยภาพบัญชีกระแสเงินสด”เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเงินทุน รูปแบบการสนับสนุน แนวทางและมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนและกำลังมองหาแหล่งเงินทุนในการเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจด้านการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการพลังงาน และกระตุ้นให้เกิดการดำเนินธุรกิจและการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน


Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th