มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

มพส. เข้าร่วมการสัมมนาและออกบูธนิทรรศการแสดงผลงาน ESCO Fund ในงาน “Thailand ESCO Fair 2014”   ณ Exhibition Hall 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557

      มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) เข้าร่วมการสัมมนาและออกบูธนิทรรศการในงาน Thailand ESCO Fair 2014 เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ Exhibition Hall 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งจัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มพส. ในฐานะผู้บริหารโครงการ ESCO Fund ได้ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานทดแทนและ การอนุรักษ์พลังงาน ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและกำลังมองหาแหล่งเงินทุนในการเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน รวมทั้งโชว์ผลงานโครงการ ESCO Fund ที่ผ่านการอนุมัติและประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจด้านการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการพลังงาน และกระตุ้นให้เกิดการดำเนินธุรกิจและการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน


     ภายในงานมีทั้งนิทรรศการแสดงสินค้าอุปกรณ์ประหยัดพลังงานจากผู้ผลิตมากกว่า 30 บริษัท และบริการด้านการอนุรักษ์พลังงานจากบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลกำไรให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ อีกทั้งมีสถาบันการเงินมาให้คำแนะนำด้านสินเชื่อ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมากซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการ, บริษัทเอกชน, นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปCopyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th