มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

คุณสุวพร ศิริคุณ ผู้อำนวยการบริหาร มพส. เป็นวิทยากรบรรยายในงาน EcoLightTech Asia 2013 และ มพส. ร่วมออกบูธนิทรรศการ ในวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

     คุณสุวพร ศิริคุณ ผู้อำนวยการบริหาร มพส. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “มาตรการสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างประสิทธิภาพสูง (LED) เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานขององค์กรภาคธุรกิจ” ในงานสัมมนาและนิทรรศการ “Eco Light Tech Asia 2013” จัดโดย หอการค้าไทย  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องเพลนารี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปกว่า 50 ท่าน
 

สามารถ download เอกสารประกอบการบรรยายได้ที่นี่

         นอกจากนี้  มพส. ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ESCO REVOLVING FUND) ซึ่งให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการฯ แต่ขาดปัจจัยการลงทุน (ซึ่ง LED เป็นหนึ่งในมาตรการประหยัดพลังงานที่สถานประกอบการสามารถขอรับการสนับสนุนได้ด้วย) พร้อมทั้งให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ กับ มพส. โดยงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านแสงสว่าง “EcoLightTech Asia 2013” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยห้องเพลนารี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งภายในงานได้รวบรวมสินค้าและระบบช่วยลดการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพของแสงสว่าง เพื่อผู้ประกอบการของไทยโดยเฉพาะ และได้รวบรวมสินค้าประเภท LED อาทิ หลอดไฟ วงจรไฟฟ้า จอแสดงผล อุปกรณ์ตรวจการเปล่งแสง การประกอบติดตั้ง พื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีแสงสว่างและนวัตกรรมใหม่ๆ จากผู้ผลิต LED กับบริษัท LED ชั้นนำทั้งจากไทยและต่างประเทศ และมีกิจกรรมภายในงานทั้งการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) และการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี LED ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากCopyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th