มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

มพส. เข้าร่วมการสัมมนาและออกบูธนิทรรศการแสดงผลงาน ESCO Fund ในงาน “Thailand ESCO Fair 2013” ณ ห้องบอลรูมโซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 8.30 – 16.30 น.

             มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) เข้าร่วมการสัมมนาและออกบูธนิทรรศเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานทดแทนและ การอนุรักษ์พลังงานโดยมี ดร.วัชรี จรจำรัส (ที่ปรึกษาด้านเทคนิค มพส.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Government Fund for ESCO Business (ESCO Fund)” ในงานสัมมนา "lncrease Business Competitveness towards AEC by ESCO" รวมทั้งโชว์ผลงานโครงการที่ผ่านการอนุมัติภายใต้โครงการ ESCO Fund ของ มพส. ในงาน Thailand ESCO Fair 2013 เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 ที่ผ่านมาห้องบอลรูม โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจด้านการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการพลังงาน และกระตุ้นให้เกิดการดำเนินธุรกิจและการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน

        ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการจากบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มผลกำไรให้แก่ ผู้ประกอบการที่สนใจ และสถาบันการเงินที่มาให้คำแนะนำด้านสินเชื่อกว่า 40 บริษัท ร่วมรับฟังสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน และกิจกรรมพิเศษต่างๆภายในงาน โดยมีผู้เข้าชมงานที่สนใจรวมทั้งผู้ประกอบการ ,บริษัทเอกชน ,นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป


สามารถ download เอกสารประกอบการบรรยายได้ที่นี่ 

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th