มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

คุณสุวพร ศิริคุณ ผู้อำนวยการบริหาร มพส. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Experiences of DEDE’s ESCO Fund in Financing RE Projects in Thailand

         คุณสุวพร ศิริคุณ ผู้อำนวยการบริหาร มพส. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Establishing an ESCO Financed Project within the RE Sector” และร่วมใน Panel Discussion : “Excchange of Views” ในงานสัมมนา “Financial Schemes for Renewable Energy Projects” จัดโดย กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรป (EU Delegation) ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้อง Ballroom โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปกว่า 50 ท่าน
 

สามารถ download เอกสารประกอบการบรรยายได้ที่นี่ 

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th