มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

พิธีลงนามความร่วมมือการลงทุนโครงการโซล่าฟาร์ม (Solar Farm) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ ขนาด 6 MW จำนวน 2 โครงการ

คุณสุวพร ศิริคุณ ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนทางการเงิน จำนวน 2,000 ล้านบาท ระหว่างธนาคารกสิกรไทย และ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด เพื่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่า ฟาร์ม (Solar Farm) ขนาด 6 เมกกะวัตต์ จำนวน 2 โครงการ ที่จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดนครพนม มีกำลังการผลิตรวม 12 เมกกะวัตต์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา

โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือด้านการลงทุน ระหว่าง บริษัท โซลา เพาเวอร์ จำกัด  กับ International Finance Corporation (IFC), World Bank Group และ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม  ในฐานะผู้บริหารกองทุน  ภายใต้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ESCO Fund) ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกรมพัฒนาพลังงานแทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ในรูปแบบการเข้าร่วมทุนในโครงการ มูลค่าการส่งเสริมจากโครงการละ 18.9 ล้านบาท

เช่นเดียวกับโครงการแรกที่นครราชสีมา โครงการโซล่า ฟาร์มแห่งที่ 2 และ 3 ทั้งสองแห่งนี้จะผลิตไฟฟ้าและขายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th