มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

มพส. ออกบูธนิทรรศการในงาน “ESCO Business Matching” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ เรสซิเดนซ์ จ.สมุทรปราการ
          มพส. เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการที่สนใจรับการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในงาน “ESCO Business Matching” จัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
          สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และสนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องฟังก์ชั่นรูม โรงแรมซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ เรสซิเดนซ์ จ.สมุทรปราการ
          ภายในงานผู้ประกอบการทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจในการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ทั้งนี้ มพส. ได้นำเสนอโครงการตัวอย่างของโครงการที่ผ่านการอนุมัติสนับสนุนเงิน ESCO Fund ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 พร้อมให้ข้อมูลรูปแบบการสนับสนุน และให้คำปรึกษาผู้ประกอบการที่จะขอรับการสนับสนุนผ่านโครงการ ESCO Fund ระยะที่ 2 ในปี 55 อีกด้วย
 
          ปัจจุบัน มพส. ยังเปิดรับข้อเสนอโครงการจากผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียนหรือ การอนุรักษ์พลังงานภายใต้โครงการ ESCO Fund ในระยะที่ 2 สามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th