มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

มพส. เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธนิทรรศการในงาน ESCO Business Matching ครั้งที่ 1
          มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.)เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งโชว์ผลงานโครงการที่ผ่านการอนุมัติภายใต้โครงการ ESCO Fund ของ มพส. ในงานESCO Business Matching ครั้งที่ 1 จัดโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ – กรุงเทพฯ
 
          ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการจาก บริษัทจัดการพลังงาน (ESCOหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินเพื่อให้คำปรึกษาและเจรจาด้านธุรกิจอนุรักษ์พลังงานกับผู้ประกอบการที่สนใจทั้งลงทุนด้านโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานซึ่งผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจในการให้คำปรึกษาภายในงานประมาณ 100 ท่าน Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th